אסף הרופא כירורגיה - חטיבה אורולוגיה - מחלקה
אורולוגיה

אורולוגיה - מחלקה

משלוח הפניות לניתוחים בפקס 08-9779653

משלוח הפניות למרפאות חוץ השונות ופעולות יום בפקס 08-9779682

  ​