אסף הרופא חדש באתר הרפואה בשירות דימוי הגוף בקרב מתבגרים