אסף הרופא חדש באתר קורס הסבת אקדמאיים לסיעוד

קורס הסבת אקדמאיים לסיעוד

 הקמפוס האקדמי לסיעוד אסף הרופא שמח להודיע על פתיחת 
 
קורס הסבת אקדמאים לסיעוד - תכנית לימודים מאתגרת וחווייתית
 

קורס הסבת אקדמאים לתואר אח/ות מוסמך\ת, שייפתח ב-3.5.17, מקנה תואר של אח/ות מוסמך/ת. בוגרי הקורס יכולים להשתלב בעבודה בסיעוד במסגרת מערכת הבריאות הממשלתית, במסגרת קופות החולים ובמערכות בריאות פרטיות.

 

אחים ואחיות מוסמכים יכולים להמשיך בלימודים בתכניות הכשרה על בסיסית למומחיות קלינית בתחומים מגוונים, כמו: מיילדות, טיפול נמרץ, אונקולוגיה, גריאטריה, קהילה, בריאות הציבור, חדר ניתוח ועוד, בהתאם להנחיות מינהל הסיעוד.

תנאי הקבלה

 • ​תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה, המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או לחילופין התואר הוכר כשווה ערך על ידי משרד החינוך.
 • מבחן בעברית לבעלי תואר אקדמי שנלמד בחו"ל. המבחן יתקיים בתאריך 17.2.19, יום א', בשעה 15:00 בביה"ס האקדמי לסיעוד אסף הרופא. נדרש ציון עובר 70
 • עמידה בהצלחה בראיון קבלה.

מתכונת הקורס

 • ​משך הלימודים שנתיים וחצי.
 • ימי לימוד - ארבעה ימים בשבוע
 • שעות לימוד - 08:00-15:00 (ייתכנו ימי לימוד ארוכים יותר, תימסר הודעה מראש)
 • תכנית הלימודים בהיקף של 2648 שעות ) 126 נקודות זיכוי(.

שכר הלימוד

 • ​עלות הקורס - 23,900 ₪
 • דמי הרשמה - 240 ₪ (במקרה של ביטול לימודים, דמי ההרשמה לא יוחזרו)

תנאי להגשה למבחן ממשלתי

 • ​סיום תכנית הלימודים
 • עמידה בהצלחה בכל דרישות התכנית
 • סיום תשלום שכ"ל
 • עמידה בדרישות להרשמה למבחן ההסמכה בסיעוד

הרשמה

​להרשמה יש להגיש לביה"ס לסיעוד את המסמכים הבאים:

 • ערכת הרשמה מלאה פרט לחלק של ערכת החיסונים (עמ' 17-30.**) - ניתן להוריד גם כאן!
 • תמונת פספורט
 • צילום תעודת עולה
 • צילום תעודת זהות.
 • צילום תואר אקדמי או אישור על זכאות.
 • שובר תשלום ע"ס 240 ₪ (יינתן במועד הגשת הטפסים).
 • יש להגיע לביה"ס למסירת טפסי ההרשמה והצגת תעודות מקוריות בימים א' ה' בין השעות - 07:30 - 11:30, לא יאוחר מתאריך 10.2.17.
 • בתום הלימודים ולאחר עמידה בכל המשימות והמטלות תוגש/י למבחן רישום ממשלתי לתואר אח/ות מוסמכ/ת.
 • לפרטים נוספים ניתן להתקשר לביה"ס לסיעוד אסף הרופא בטל': 1 / 9779472 - 80

 

*פתיחת הקורס מותנית במספר הלומדים ובקבלת אישור והכרה של מינהל הסיעוד.

** ערכת החיסונים )עמ' 30-17 ) – יש לבצע חיסונים כתנאי להשתלבות בהתנסות קלינית. תלמיד שלא יסיים את הליך קבלת החיסונים לא ימשיך לשנה ב'.