אסף הרופא חדש באתר יום עיון בנושא התוויות טיפוליות בתא לחץ