אסף הרופא חדש באתר קורס הסבת אקדמאים לסיעוד

קורס הסבת אקדמאים לסיעוד

קורס הסבת אקדמאים לסיעוד:
תכנית לימודים מאתגרת וחווייתית
 
ביה"ס האקדמי לסיעוד אסף הרופא שמח להודיע על פתיחת קורסי הסבת אקדמאים לתואר אח/ות מוסמך\ת. הקורס יחל ב-4.9.16 ויכלול 2,648 שעות.
 

אודות

​קורס להסבת אקדמאים לסיעוד מקנה תואר של אח/ות מוסמך/ת. בוגרי הקורס יכולים להשתלב בעבודה בסיעוד במסגרת מערכת הבריאות הממשלתית, במסגרת קופות החולים ובמערכות בריאות פרטיות. אחים ואחיות מוסמכים יכולים להמשיך בלימודים בתכניות הכשרה על בסיסית למומחיות קלינית בתחומים מגוונים, כמו: מיילדות, טיפול נמרץ, אונקולוגיה, גריאטריה, קהילה, בריאות הציבור, חדר ניתוח ועוד, בהתאם להנחיות מינהל הסיעוד.

תנאי הקבלה

 • ​תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה, המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או לחילופין התואר הוכר כשווה ערך על ידי משרד החינוך.
 • מבחן בעברית לבעלי תואר אקדמי שנלמד בחו"ל (המבחן יתקיים ביום הגשת המסמכים)
 • עמידה בהצלחה בראיון קבוצתי

מתכונת הקורס

 • משך הלימודים - שנתיים  וחצי
 • ימי לימוד - ארבעה ימים בשבוע
 • שעות לימוד - 08:00-15:00 (ייתכנו ימי לימוד ארוכים יותר - תימסר הודעה מראש)
 • תכנית הלימודים בהיקף של 2,648 שעות (126 נקודות זיכוי)
 • פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים.

שכר הלימוד

 • עלות הקורס -  23,900 ₪
 • דמי הרשמה - 240 ₪ - במקרה של ביטול לימודים, דמי ההרשמה לא יוחזרו

תנאי להגשה למבחן ממשלתי

 • סיום תכנית הלימודים
 • עמידה בהצלחה בכל דרישות התכנית
 • סיום תשלום שכ"ל
 • עמידה בדרישות להרשמה למבחן ההסמכה בסיעוד

שכר הלימוד

 • עלות הקורס -  23,900 ₪
 • דמי הרשמה- 240 ₪ - במקרה של ביטול לימודים, דמי ההרשמה לא יוחזרו
 • להרשמה יש להגיש לביה"ס לסיעוד את המסמכים הבאים:
  • ערכת הרשמה מלאה - פרט לחלק של החיסונים (עמ' 16-23, ניתן להוריד כאן).
  • תמונת פספורט.
  • צילום תעודת עולה
  • צילום תעודת זהות.
  • צילום תואר אקדמי או אישור על זכאות.
  • שובר תשלום ע"ס 240 ₪ (יינתן במועד הגשת הטפסים).
 • טופס חיסונים (עמ' 23-16) - יש לבצע חיסונים כתנאי להשתלבות בהתנסות קלינית. תלמיד שלא יסיים את הליך קבלת החיסונים לא ימשיך לשנה ב'.

פרטים נוספים והרשמה

 • לפרטים נוספים ניתן להתקשר לביה"ס לסיעוד במרכז הרפואי אסף הרופא, בטל': 1/ 9779472- 08 או 9778205- 08 לגב' לאה בן דוד
 • יש להגיע לביה"ס למסירת טפסי ההרשמה והצגת תעודות מקוריות בימים ראשון-חמישי,א'-ה' בין השעות 07:30-11:30
 • בתום הלימודים ולאחר עמידה בכל המשימות והמטלות תוגש/י למבחן רישום ממשלתי לתואר אח/ות מוסמכ/ת
 • פתיחת הקורס מותנית במספר הלומדים ובקבלת אישור והכרה של מינהל הסיעוד