אסף הרופא חדש באתר מנהל רפואי ואקדמיה

מנהל רפואי ואקדמיה


30.10.14: יום חשיפה לנושאים בתחום המינהל הרפואי והאקדמיה במרכז הרפואי אסף הרופא

במסגרת המחלקה לניהול רפואי של המרכז הרפואי אסף הרופא, מתבצעות פעילויות אקדמיות כגון סמינריונים, הרצאות בכלכלת בריאות ומדיניות בריאות וסימולציות ניהוליות. ברצוננו להציג בפניכם את ההזדמנויות ללימודי תואר שני במינהל רפואי של מוסדות אקדמיים שונים, ופעילויות אקדמיות (מחקרים והנחייה בכתיבת מאמרים). חלק מהפעילויות ניתנות כבר כעת במסגרת בית החולים וחלקן במוסדות לימוד חיצוניים.

תשומת לבכם כי לרופאים לימודי תואר זה מהווים תנאי להתמחות במינהל רפואי, וגם מהווים יתרון המכרזים לניהול מחלקה/ יחידה. אנו מצפים לאתר רופאים המעוניינים בתואר או בהתמחות במינהל רפואי, המהווה התמחות על, לאחר התמחות ראשונה במקצוע קליני. הפגישה תיערך ב-30.10.14, בין השעות 12:30-14:00. פרטים יפורסמו בהמשך.

  • המעוניינים צריכים להירשם מראש אצל ויקי רוזנברג במייל vickyr@asaf.health.gov.il
  • מספר המקומות מוגבל
  • אין בהזמנה זו התחייבות למימון של בית החולים לגבי כלל המשתתפים