אסף הרופא חדש באתר קורס GCP 2015

קורס GCP 2015

 
המרכז הרפואי אסף הרופא שמח להודיע על פתיחת קורס GCP -
כללים קליניים נאותים למחקרים רפואיים בבני אדם
מחזור מאי 2015

מידע נוסף

  • היקף הקורס: 19 שעות לימוד
  • תאריכים: בימי רביעי בתאריכים  26/05/15, 19/05/15
  • מיקום הקורס: מרכז רפואי אסף הרופא, אולם המעבדות
  • לו"ז: 08:00-17:00
  • שכר הלימוד: 1,350 ₪ ( 1,050 ₪ לעובדי אסף הרופא)
  • ערכת לימוד: כל משתתף בקורס יקבל ערכת לימוד ותעודת השתתפות (בעברית ובאנגלית), כאישור למעבר הקורס
  •  פתיחת הקורס מותנית במספר מינימלי של משתתפים
​​