אסף הרופא חדש באתר תרגיל באירוע טוקסיקולוגי

תרגיל באירוע טוקסיקולוגי

איום באירוע טוקסיקולוגי (אט"ה) קיים דרך שיגרה ועל כן המרכז הרפואי אסף הרופא נדרש להתמודד עם כך. התמודדות ומוכנות לתרחיש שכזה מחייבת הערכות מורכבת ביותר בקליטת נפגעים, טיהורם והטיפול בהם.
 
ב-9.1.13 התקיים תרגיל שבחן את יכולותיו של המרכז הרפואי בהתמודדות עם אירוע טוקסיקולוגי בהיקף של עשרות נפגעים. למרות שהיה זה תרגיל פתע, שמועד קיומו לא היה ידוע למשתתפים, הצליח מערך החירום בבית החולים להגיב ולפעול בצורה מצוינת.
 
בתרגיל נכחו אורחים מאוניברסיטת הרווארד, שמופקדים על נושאי כוננות וחירום ברמה הלאומית שהביעו את התרשמותם הרבה מהיכולות שהודגמו. התרגיל עבר בהצלחה רבה והוכיח את חשיבות התרגילים מסוג זה למוכנותו של בית החולים. התרגיל נערך כחלק מהערכות המרכז הרפואי למצבי חירום והוא נועד לרענן את הידע של סגל אסף הרופא.