אסף הרופא ילדים - חטיבה נוירולוגיה ילדים - מערך נוירולוגית ילדים - מערך
ילדים

נוירולוגית ילדים - מערך

המערך מציע שירותי מרפאה ואשפוז בתחומים הבאים:​

שירותי מרפאה

​■מרפאה לנוירולוגית ילדים כללית
■מרפאה להפרעות למידה קשב וריכוז
■שירות לאפילפסיה בילדים
■מרפאה להפרעות תנועה בילדים
■המכון להתפתחות הילד ושיקומו

שירותי אשפוז

​במסגרת המחלקה לשיקום נוירולוגי ונוירולוגית ילדים, ניתן מענה רפואי ופרא-רפואי ברמה מקצועית גבוהה, למכלול הבעיות בתחומי התפתחות הילד, שיקום ילדים ונוירולוגית ילדים. האבחון, הבירור והטיפול, מתבצעים במהלך אשפוז באגף הילדים על מחלקותיו השונות, הכולל: מחלקת ילדים, יחידה לטיפול נמרץ - ילדים, מחלקת יונקים, יחידה לטיפול מיוחד בפגים ומחלקת שיקום ילדים.

בנוסף לכך, מופנים ילדים להערכה התפתחותית כוללנית, המתבצעת במכון להתפתחות הילד, על ידי צוות המכון. אנו מפעילים מגוון של מרפאות במסגרת השירות האמבולטורי, העוסקות בתחומים שונים של נוירולוגית ילדים.