ילדים

מה כולל רצף האוטיזם?

במה מתבטאת הלקות?

רצף האוטיזם הינה הפרעה נוירולוגית-התנהגותית מורכבת שמקורה נוירו-ביולוגי וגנטי. הלקות מתבטאת בחסרים מתמשכים ובולטים בשני תחומים:
  • בתחום החברתי-תקשורתי: קושי בהדדיות חברתית, חסרים בהתנהגויות לא מילוליות וקושי בכישורים החברתיים עם בני הגיל
  • בתחום ההתנהגותי: שפה, התנהגות ומשחק סטריאוטיפיים וחזרתיים, קושי עם שינויים ברוטינה, תחומי עניין מצומצמים ואינטנסיביים והפרעה בוויסות החושי.

האם מדובר בהפרעה שכיחה?

  • שכיחות רצף האוטיזם עלתה משמעותית בעשורים האחרונים ועומדת על 1:68.
  • הלקות מתאפיינת בשונות רבה באופי ההתבטאות ובמידת החומרה של התסמינים.

קישורים נוספים