אורתופדיה

כף יד - מרפאה

המרפאה פועלת לשם מעקב אחר המאושפזים במחלקה, כמו גם בדיקת חולים הנשלחים מקופות החולים.