מטיילים

אודות המרפאה

מרפאת המטיילים עוסקת במתן ייעוץ לנוסעים ליעדים בינלאומיים, בהם קיימת סכנת הדבקה במחלות זיהומיות, המהוות סכנה למטיילים. במרפאה נקבעים סוג החיסונים וסוג הטיפול המונע למלריה, ניתנים חיסונים לפי ההתוויות המקצועיות ומרשמים לטיפול מונע במלריה.
 
בנוסף, ניתנת במרפאה הדרכה על אמצעי מניעה והתגוננות מפני יתושים ומחלות זיהומיות ולא זיהומיות, לרבות שלשול והרעלות מזון, זיהומי טפילים מרחצה במאגרי מים נגועים, מחלת גבהים, התראות על אזורי אי-יציבות פוליטית/קרבות, פשיעה ואירועי אקלים קיצוניים.