אסף הרופא דימות - מערך בית הספר לדימות

בית הספר לדימות

ביה"ס לדימות מכשיר את רנטגנאי העתיד להשתלבות במערך הדימות בישראל.
בתהליך ההכשרה נוטלים חלק רופאי ורנטגנאי מכון הדימות המעניקים לתלמידים את הידע המקצועי ביותר.
כמו כן, מהווה מכון הדימות מקום הכשרה מקצועי בתהליך הסטאז' של רנטגנאי העתיד.