אסף הרופא מרפאות ומכונים בדיקות תקופתיות - מכון (מ.ב.ת) בדיקות סקר תקופתיות לעובדי מדינה
מכון לבדיקות תקופתיות - מ.ב.ת

בדיקות סקר תקופתיות לעובדי מדינה

  
בהתאם להחלטת נציבות שירות המדינה, עובדי מדינה בגילאי 46 ומעלה, רשאים לבצע בדיקות תקופתיות במכונים השונים.
הבדיקה כרוכה בתשלום. יבוצע החזר חלקי באמצעות תלוש השכר בהתאם לביטוחים המשלימים.