אונקולוגיה

מחלקת המחקר במכון

מחלקת המחקר הקליני במכון האונקולוגי ב"אסף הרופא" היא מחלקה בעלת שם בישראל. נערכים בה מחקרים, הבוחנים את השלבים השונים של פיתוח תרופות אונקולוגיות, החל מהשלב ההתחלתי-ראשוני, עד לפיתוח הסופי ולשיווק. ​

חדשנות ויוזמה

במכון מוענק טיפול אונקולוגי מתקדם ביותר, אשר עושה שימוש בניסיון הרב שנצבר במכון, על ידי המחקרים הקליניים הרבים המתבצעים בו. המחקרים נעשים הן ביוזמה פנימית של המכון והן כחלק משיתופי פעולה ארציים ובינלאומיים. פעילות המחלקה מעשירה את היכולות הטיפוליות של המכון, בכך שהיא מציעה אפשרויות טיפול חדשות וניסיוניות, המסייעות היכן שקצרה ידה של הרפואה מלסייע. הפעילות המחקרית בכללותה מובילה לתפקוד ברמה ביצועית מערכתית גבוהה ביותר.
הפעילות המחקרית במכון כוללת בין 20-25 מחקרים בשנה. המחלקה יוזמת מחקרים מקוריים בנושאים אונקולוגיים ומשתתפת בפרוטוקולים בינלאומיים במסגרת RTC SWOG וחברות תרופות שונות. ​

היררכיה ומבנה המחלקה

ארבעה מרופאי המחלקה חברים ב-EORTC. פרופ' אבישי סלע, מנהל המחלקה, הינו National Coordinator של מספר מחקרים רב-מרכזיים ארציים. המחלקה אף משתפת פעולה עם מכון ויצמן והמחלקה לאימונולוגיה בביה"ס לרפואה של אוניברסיטת תל-אביב. במכון הוקם מערך נפרד של עיבוד נתונים לצרכי מחקר, ומנהלת המידע עברה קורס מוכר בתחום ניהול מידע רפואי לצרכי מחקר קליני.​

פרוצדורות

במכון מתנהלת עבודת מחקר בסיסי מולקולרי, במסגרת מעבדת מחקר בראשותה של דר' עברון.
כחלק מהפעילות האקדמית הענפה במכון, מתקיימות ישיבות הדרכה שבועיות, בהן מוצגים כל החולים החדשים, כמו גם בעיות של חולים מוכרים. נערכות ישיבות צוות שבועיות להצגת נושא אקדמיים, תכניות פרוטוקול ניסוי ותצוגות של מוזמנים בתחום מחקר הסרטן. רופאי המכון משתתפים בפעילות האקדמית של המרכז הרפואי, במסגרת החטיבה הפנימית. המכון לוקח חלק בהדרכה והוראת סטודנטים לרפואה, בית-ספר לסיעוד, רפואת שיניים וטכנאי רנטגן.
הפעילות האקדמית של רופאי המכון באה לידי ביטוי בפרסומים המדעיים המפורטים באתר.​