אסף הרופא מרפאות ומכונים אונקולוגיה - מכון מחקרים קליניים מחקרים קליניים בסרקומות של הרקמות הרכות