אסף הרופא מרפאות ומכונים אונקולוגיה - מכון מחקרים קליניים מחקרים קליניים בסרטן הריאות
אונקולוגיה

מחקרים קלינים בסרטן הריאות

בתחום סרטן הריאות, עורך המכון האונקולוגי מחקרים רב- מרכזיים לשם בדיקות והערכות יעילות ובטיחות. כמו כן, נערכים ניסויים לשם הערכת מצב תאים סרטניים בשלבים שונים של המחלה.  

מחקרים פעילים