אסף הרופא מרפאות ומכונים מערך המטולוגי יחידה למחקרים קליניים
המטולוגיה

יחידה למחקרים קליניים

 

מתאמת מחקרים קליניים: גב' שירלי ברויטמן, BSc

במערך ההמטולוגי קיימת  יחידה למחקרים קליניים. המערך משתתף במחקרים קליניים בינלאומיים בתרופות חדישות - המחקרים המאפשרים למטופלים לקבל את רפואת המחר כבר היום. כלל המחקרים מתבצע בהתאם לכללי האתיקה והם עוברים ביקורת על-ידי ועדת הלסינקי של המרכז הרפואי.

מטופלים המתאימים לגיוס למחקר קליני ומעוניינים בכך, כמו כן יקבלו הסבר מפורט אודות המחקר, הטיפול המוצע והשלכותיו ויחתמו על טופס הסכמה מדעת כמקובל. במהלך ההשתתפות במחקר ולאחריה, זוכים המטופלים למעקב צמוד במסגרת היחידה למחקרים קליניים.