אסף הרופא מרפאות ומכונים מערך המטולוגי יחידה למחקרים קליניים
המטולוגיה

יחידה למחקרים קליניים

 

מתאמות מחקרים קליניים:

נירה אימרנוב טלפון: 08-9778452 או מייל: nirai@asaf.health.gov.il
גלדיס גילינסקי טלפון: 08-9542361 או מייל:  gladisg@asaf.health.gov.il
אנקה איסוביץ' ankai@asaf.health.gov.il

במערך ההמטולוגי קיימת  יחידה למחקרים קליניים. המערך משתתף במחקרים קליניים בינלאומיים בתרופות חדישות - המחקרים המאפשרים למטופלים לקבל את רפואת המחר כבר היום. כלל המחקרים מתבצע בהתאם לכללי האתיקה והם עוברים ביקורת על-ידי ועדת הלסינקי של המרכז הרפואי.

מטופלים המתאימים לגיוס למחקר קליני ומעוניינים בכך, כמו כן יקבלו הסבר מפורט אודות המחקר, הטיפול המוצע והשלכותיו ויחתמו על טופס הסכמה מדעת כמקובל. במהלך ההשתתפות במחקר ולאחריה, זוכים המטופלים למעקב צמוד במסגרת היחידה למחקרים קליניים.