אסף הרופא שירות סוציאלי ועדה להפסקת היריון

הוועדה להפסקת הריון

​הועדות להפסקת הריון פועלות עפ"י החוק לתיקון דיני עונשין תשל"ז 1977 ונהלי משרד הבריאות, שמבטיחים אישור הפסקת הריון בהתאם לסעיפי החוק.

באילו מקרים ניתן להפסיק הריון ?

 החוק מפרט את המצבים בהם מותר לבצע הפסקת הריון:

- כאשר האישה למטה מגיל הנישואין (עד 18), או מלאו לה 40 שנה ויותר.
- ההיריון נובע מיחסים אסורים על פי החוק הפלילי, או מיחסי גילוי עריות, או שלא מנישואין.
- המשך ההיריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לה נזק גופני או נפשי.

ביצוע הפסקת הריון (בהתאם לסעיפים אלה) טעון אישור של ועדה להפסקת הריון והוא ניתן לביצוע רק במוסדות רפואיים שהוכרו לכך ע"י משרד הבריאות .
יש להצטייד במסמכים רלוונטיים ע"פ סעיפי החוק. 

כיצד פונים ?

כל אישה בהריון רשאית לפנות לכל ועדה בבתי החולים המאושרים.
במרכז הרפואי אסף הרופא מתקיימת ועדה 3 פעמים בשבוע, בימים א,ג,ה בשעה 13:00 בבניין מרפאות חוץ (רישום בשעה 13:00, הוועדה מתקיימת ב – 14:00).

בעת הפניה לוועדה עלייך להצטייד בתעודת זהות, בתשובת האולטרא סאונד המתעדת את גיל ההיריון, במסמכים רפואיים מתאימים אחרים ובאמצעי תשלום עבור פתיחת תיק (407 ₪) .
אין צורך בקבלת הסכמה של בעל ו/או בן זוג.
העדר מסמכים מתאימים עלול לעכב את פנייתך לוועדה. 
במרכז הרפואי אסף הרופא אין צורך לתאם את הגעתך לוועדה מראש. אולם במקרה של פנייה לוועדה כתוצאה ממומים בעובר יש צורך לשוחח טלפונית בבוקר הוועדה עם עובדת סוציאלית לצורך תאום בדיקות נוספות שיש לבצע במרכז הרפואי ביום הוועדה.
טל' מזכירות השירות הסוציאלי 08-9779072, 08-9778368, החל מהשעה 8:30.
בפניות להפסקת הריון עקב מום עוברי או מעל שבוע 18, תופני לאחר הרישום לוועדה ליחידת האולטרא סאונד שמטרתה לקבוע את גיל ההיריון ולאמת את האבחנה.
במהלך הבדיקה תלווי על ידי אחות, המתמחה בליווי נשים העוברות הפסקת הריון, בתום הבירור, הרופא והאחות ישוחחו על ממצאי הבדיקה ויסבירו לך על המשך התהליך.

מה קורה בועדה?

עם ההגעה למרכז הרפואי תופני ע"י מזכירת הועדה לעובדת הסוציאלית של הועדה לשיחה במסגרתה מוסברים ומובהרים ההליכים לאישור הבקשה, ניתן יעוץ על פי הצורך לגבי קשיי ההחלטה עצמה או בעיות הנלוות למצב.במקרים מתאימים תיבדקנה במשותף אפשרויות למציאת פתרון אחר .
 
לאחר מכן תופני לועדה בה משתתף תמיד רופא מומחה אשר מסביר את תהליך הפסקת ההריון על שלביו השונים, את השיטות האפשריות ואת הסיבוכים אשר עלולים להיות כרוכים בפעולה.
לאחר אישור הועדה ובתום השיחה תתבקשי לחתום על הסכמה לבצוע הפסקת ההריון ועל כך שקיבלת הסבר מפורט ומובן טרם החתימה. הרופא מאשר בכתב את החתימה.
 
במקרה בו לא תאושר הפסקת ההריון מחובת הועדה לאפשר לך להופיע לפניה ולמסור את הסתייגויותייך.
החלטת הועדה נמסרת בדרך כלל מיידית, ומפרטת את הסעיף בחוק לפיו אושרה הפסקת ההריון.
 
חשוב לדעת
לידיעתך, ביצוע הפסקת הריון כרוך בתשלום או בהצגת התחייבות כספית מקופת החולים המבטחת.
אישה זכאית לבצוע הפסקת הריון על חשבון הקופה המבטחת (במידה והפסקת ההיריון אושרה ע"י ועדה ובוצעה במוסד רפואי מוכר בהתאם לחוק העונשין – 1977) במקרים הבאים:
-  נשים עד גיל 32 כולל.
- ההיריון נובע מיחסים אסורים לפי החוק הפלילי או מגילוי עריות.
- העובר עלול להיות בעל מום גופני או נפשי.
- המשך ההיריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לה נזק גופני או נפשי.
 
הרכב הועדה:
הועדה מונה לפי החוק 3 חברים, 2 רופאים ועובדת סוציאלית המתמנים ע"י מנהלי ביה"ח.

נערות בהריון לא רצוי

המרכז הרפואי  אסף הרופא שותף לתוכנית ארצית לטיפול בנערות עד גיל 18.
במסגרת התוכנית תלווה אותך העו"ס מרגע פנייתך אלינו ועד לגמר הביצוע עצמו.
הנך מוזמנת ליצור עימי קשר כעת על מנת שאלווה אותך ואתן לך את כל המידע הדרוש לך כבר כעת.
שמי ורד ומספרי הטלפון שלי הם: 08-9778368, 089779074.
חשוב שתדעי!
-  חוק ההפלות מאפשר לקטינה לבצע את ההפלה ללא צורך באישור אפוטרופוס.
- נערות אינן צריכות לשלם עבור הועדה וההפלה עצמה. עם הגעתך לוועדה הציגי תעודת זהות המעידה על גילך ולא  תזדקקי לשלם עבור הוועדה או הביצוע.
- כל המידע הקשור בוועדה הינו סודי ואינו מועבר להורייך או לכל גורם אחר.
 
אני מזמינה אותך ליצור עימי קשר, אשמח לסייע לך ככל שיידרש!
ורד
  קישור ל"דלת פתוחה "