אסף הרופא שירות סוציאלי עבודה סוציאלית במחלקות סיעודיות
שירות סוציאלי

עבודה סוציאלית במחלקות סיעודיות

ההליך הסיעודי- סוציאלי

הכנסת הורה/בן משפחה לבית אבות סיעודי הינה החלטה קשה עבור המשפחה, אך היא נעשית למען איכות חייהם של ההורים .
בעת כניסת דייר חדש לבית האבות הסיעודי העובדת הסוציאלית עורכת שיחת היכרות עימו ועם בני משפחתו.
במהלך תקופת ההסתגלות קיים תהליך של ליווי ותמיכה בדייר ובמשפחתו לפי הצורך, מתוך ההבנה כי מדובר בתקופת שינוי אשר משפיעה על כל המערכת המשפחתית. כמו כן, קיים סיוע בהתנהלות מול מוסדות ציבוריים כדוגמת: המוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות ועוד.
על מנת לקבל השתתפות של משרד הבריאות במימון האשפוז ("קוד") יש להגיש טופס אשר מחולק לשלושה חלקים - רפואי, סיעודי וסוציאלי.
לאחר שהטופס מולא, יש לשלוח אותו ללשכת הבריאות המחוזית ומתחיל תהליך שאורכו בד"כ שלושה חודשים. תחילה, על לשכת הבריאות לסווג את הדייר מבחינה רפואית ולבדוק האם אכן מתאים להגדרה של "סיעודי".
 
לאחר מכן, לשכת הבריאות פונה למשפחה לשם חישוב זכאות (בודקים את הכנסות ונכסי הקשיש/ה ואת הכנסות הילדים). בסוף התהליך לשכת הבריאות קובעת את הסכום אותו המשפחה משלמת לבית האבות ואת הסכום בו משרד הבריאות משתתף.
העובדת הסוציאלית מקיימת שיחות פרטניות ולעיתים קבוצתיות עם דיירים בנושאים שונים.
העובדת הסוציאלית נוטלת חלק בארגון טיולים ופעילויות לדיירים מחוץ לבית האבות.