אסף הרופא סגל ורופאים יונה אלי
אשפוז יום ילדים

ד"ר יונה אלי