אסף הרופא סגל ורופאים טרטקובסקי לריסה

טרטקובסקי לריסה