אסף הרופא סגל ורופאים ליפשיץ יחזקאל
גניקולוגיה

ד"ר ליפשיץ יחזקאל