אסף הרופא סגל ורופאים לזינגר מירית

גב' לזינגר מירית