אסף הרופא סגל ורופאים דרנל אדם
פסיכיאטרייה

ד"ר דרנל אדם

יחידה/מחלקה

​פסיכיאטריה

השכלה

​1988 אוניברסיטה עברית

ניסיון קליני

​1989- 1998 ארה"ב
1998 עד היום  "אסף הרופא"

חברות באירגונים מקצועיים

​איגוד ישראלי לפסיכיאטריה
איגוד לפסיכיאטריה של הזיקנה