אסף הרופא סגל ורופאים בר חיים שמואל

ד"ר בר חיים שמואל