אסף הרופא פרוייקט "טפטפת"

פרוייקט "טפטפת"

 

   
פרויקט "טפטפת" נועד לקדם את המחקר בקרב רופאי החטיבה הפנימית ע"י מתן עזרה ממוקדת, המותאמת באופן אישי לכל הצעת מחקר, תוך שימוש באמצעים הזמינים בבית החולים.


אמצעים אלו כוללים לדוגמא: בדיקות מעבדה שגרתיות ובדיקות חוץ, הפניות למרפאות, זמן מחשוב, עזרה בניתוח סטטיסטי, עזרה בכתיבה  ועוד ככל שיתאפשר.

 בנוסף, יועמד לטובת הפרויקט תקציב מחקר צנוע שיאפשר רכישת חומרים בהתאם לצורך.

 את ההצעות יש להפנות בתחילה בצורה תמציתית על חצי עמוד לפרופ' רפופורט בכתובת המייל :Mrapoport@asaf.health.gov.il

תוך ציון סוג והיקף התמיכה המבוקשת.
בהמשך יוזמן החוקר/ת  לדיון פרטני בהצעת המחקר שתובא בפני ועדת המחקר החטיבתית לאישור.

למידע נוסף בנושא הגשת בקשה לקבלת סיוע למחקר לחץ כאן