אסף הרופא מרפאת ריפוי בעיסוק שירותים במחלקות האישפוז

שירותים במחלקות האישפוז

שירותי ריפוי בעיסוק ניתנים במהלך תקופת האשפוז במחלקות בית החולים השונות מהן מחלקה  נוירולוגית, מחלקות פנימיות ועוד.
שירות ריפוי בעיסוק כולל ביצוע הערכה, טיפול והדרכה ומיועד למטופלים אשר חווים ירידה משמעותית בתפקודם עקב מצבם הרפואי.
בכפוף להפניה מהרופא המטפל באמצעות המערכת הממוחשבת.
הערכה סנסומוטורית של הגפה העליונה
הערכת תפקוד מוטורי ותחושתי של הגפיים עליונות, כולל בדיקת טווחי תנועה פסיביים ואקטיביים, בדיקת כוח, אחיזה ובדיקת סוגי תחושה שונים.

הערכה תפקודית
הערכה תפקודית נועדה לקבוע את מידת העזרה לה זקוק המטופל בביצוע מטלות יום יומיות בסיסיות כגון לבוש- אוכל- היגיינה, או תוך שימוש באמצעים כגון שימוש בטלפון- נטילת תרופות וכיוצ"ב. הערכה מתבצעת תוך שימוש בכלי אבחון מהם שאלונים, אבחונים סטנדרטיים ו/או תצפיות בעת ביצוע מטלות יומיומיות ( ADL ו- IADL).
ישנה חשיבות רבה בהערכת תפקודו של המטופל לאחר פגיעה.
הערכה קוגניטיבית
הקוגניציה הינה פונקציה חשובה המעורבת כמעט בכל תפקודי האדם.
התמצאות בזמן ובמקום כמו גם הבנת הוראות הינם דוגמאות לתפקוד קוגניטיבי בסיסי.
תפקודים קוגניטיביים גבוהים נקראים "מיומנויות ניהוליות" וכוללים את יכולתנו להתאים עצמנו לדרישות המשתנות של הסביבה, לדוגמא: זיכרון, תכנון, ארגון, קשב, יכולת פתרון בעיות וגמישות מחשבתית.
הערכה קוגניטיבית חשובה בפרט למטופלים לאחר אירוע מוחי. אבחון ואיתור מוקדם של קשיים על רקע קוגניטיבי יאפשרו למטופל ולמשפחתו להבין את השינוי ולפעול לשיפור ושימור עצמאותו בתפקודי היום יום. 
 
התערבות טיפולית טרום שיקום
טיפול ריפוי בעיסוק במחלקות אקוטיות הינו קצר מועד וכולל התערבות מוטורית- קוגניטיבית- תפקודית. תדירות הטיפול ומטרותיו יקבעו לשיקול דעת המרפאה בעיסוק ובהתאם לממצאי הערכת ריפוי בעיסוק.  
 
התאמת אביזרי עזר והדרכה לשינויי דיור
כחלק מתהליך ההתערבות בריפוי בעיסוק, ובהתאם למטרות טיפול שנקבעו, יותאמו אביזרי עזר כגון סדי ידיים או אביזרי עזר ללבוש. אביזרי עזר נועדו לשימור, מניעה ושיפור תפקודו העצמאי של המטופל.
קיימת אפשרות של ביצוע התאמות דיור בבית המטופל, לאחר שחרורו מבית החולים, ע"י מרפאה בעיסוק.
התאמות דיור נועדו לבדיקת סביבת הבית ורמת התאמתה למצב התפקודי החדש של המטופל.
 
הדרכת המטופל ומשפחתו
הדרכה למטופל ומשפחתו תכלול הסבר לגבי תוצאות אבחונים אשר הועברו והשלכותיהם על תפקודו המטופל. בהתאם לצורך יודגמו תרגילים מוטוריים או אימונים קוגניטיביים למטופל ולמשפחתו, הניתנים לביצוע באופן עצמאי ובטוח בסביבת הבית לשם המשך קידום תפקוד ועצמאות המטופל. 
שירותי ריפוי בעיסוק נוספים במרכז הרפואי אסף הרופא.
 
מרפאת זיכרון, הערכה וטיפול קוגניטיבי
הערכה קוגניטיבית-תפקודית וטיפול ריפוי בעיסוק במטופלים המגיעים למרפאת זיכרון.
**בכפוף להפניה ממנהל המרפאה פרופ' ערמון.
 
שירותי ייעוץ במחלקות בית החולים
יעוץ ריפוי בעיסוק בביצוע הערכה תפקודית של המטופלים המאושפזים במחלקות פנימיות לשם קביעת המשך התערבות המותאמת למצב התפקודי הנוכחי של המטופל. 
**בכפוף להפניה מהרופא המטפל באמצעות המערכת הממוחשבת.