מעבדות

רשימת בדיקות

​להלן רשימת הבדיקות המבוצעות במעבדה לפרמקוגנטיקה במרכז הרפואי אסף הרופא
שם התרופה   שם הבדיקה
Tamoxifen (Tamofen, Tamoxi) CYP2D6
Fluoxetine (Flutine, Prizma, Prozac)  
Paroxetine (Parotin, Paxxet, Paroxetine-Teva, Seroxat)  
Venlafaxin (Efexor, Viepax, Venla)  
Haloperidol (Haldol, Haloper, Pericate, Peridor)  
Thioridazine (Ridazin)  
Risperidone (Risperidal, Risperidex, Rispond)  
Amitriptyline (Elatrol, Elatrolet)  
Desipramine (Deprexan)  
Imipramine (Primonil, Tofranil)  
Nortryptyline (Nortylin)  
Carvedilol (Carvedexxon, Carvedilol Teva)  
Metoprolol (Lopresor, Neobloc)   
Propranolol (Deralin, Prolol)  
Alprenolol (לא רשום בארץ)  
 Timolol (Nyolol, Tiloptic, V-Optic, Cosopt*, Combigan*, Timpilo*)  
Codeine (Codical, Codivis, Histafed Comp, Migralev, Pertussol, Rekod,         
               Rokacet,Rokal, Spasmalgin, Tussosedan)  
Dextromethorphan (Acamil Tsinun&Shapa'at, Robitussin DM, Tarodex, Triaminic,   
Tussophedrine NF)  
Flecainide (Tambocor)  
Clopidogrel (Plavix) CYP2C19
Omeprazole (Losec, Omepra, Omepradex)  
Pantoprazole (Controloc)  
Lansoprazole (Lanso, Lansoprazole Teva, Lanton, Zoton)   
Rabeprazole (Pariet)  
Amitriptyline (Elatrol, Elatrolet)  
Clomipramine (Anafranil, Maronil)  
Phenytoin (Dilantin, Epanutin)  
Phenobarbitone (Phenobarbitone)  
Diazepam (Assival)  
Cyclophosphamide (Endoxan)  
Progesterone (Crinone, Endometrin 100, Gestone, Utrogestan)  
Warfarin (Coumadine) CYP2C9
Viagra  
Fluoxetine (Flutine, Prizma, Prozac)  
Ibuprofen  
Sulfa drugs