אסף הרופא מעבדות - אגף פרמקוגנטיקה - מעבדה בדיקה להתאמת טיפול בחולים בעלי מחלת עיניים

בדיקה להתאמת טיפול בחולים בעלי מחלת עיניים

Age Related Macular Degeneration הינו הגורם המוביל לעיוורון בעולם המערבי. המחלה מושפעת מגורמים סביבתיים (דוגמת עישון, BMI מוגבר) וגורמים גנטיים.

AMD

​Age Related Macular Degeneration, או בשם המקוצר AMD, הינו הגורם המוביל לעיוורון בעולם המערבי. המחלה מושפעת מגורמים סביבתיים  (דוגמת עישון, BMI מוגבר) וגורמים גנטיים. למחלה יש שני שלבים עקריים: השלב המוקדם/ יבש, עם הפרעה קלה-בינונית בתיפקודי הראייה

(85% מהחולים), והשלב המתקדם/רטוב, המאופיין בהרס של מרכז הראייה (Macula).כיום, הטיפול במחלה מותאם לשלבי המחלה השונים.

 

קיימת שונות גדולה בתגובת החולים לטיפולים אלו שחלקה מוסבר על ידי גורמים גנטיים אותם אנו יודעים לזהות.

בדיקה במעבדה הפרמקוגנטית באסף הרופא

​המעבדה הפרמקוגנטית בשיתוף עם דר' פרס ממחלקת עיניים מכוונים להתאמת טיפול לחולי ניוון מקולרי של הגיל המבוגר על פי איפיון גנטי.

מאמרים מקצועיים