אסף הרופא מעבדות - אגף בנק הדם - מעבדה
בנק הדם

בנק הדם - מעבדה

בנק הדם מספק מרכיבי דם (כדוריות דם אדומות, פלזמה, קריופרציפיטט, תרומבוציטים) - עבור מטופלים בכל מחלקות המרכז הרפואי

הצוות

את הצוות מובילה ד"ר רחימי-לוין נעמי, מנהלת בנק הדם; בוגרת מנהל מערכות בריאות מאוניברסיטת ת"א ומכהנת כחברה בוועדה המייעצת למשרד הבריאות ברפואת עירויים. ועדה זו קובעת את נהלי ומדיניות בנקי הדם בארץ.  ​​

טיפולים ופרוצדורות

במטרה להתאים את מרכיב הדם למטופל, מבוצעות בבנק הדם בדיקות לסוג דם, סקר נוגדנים, מבחן קומבס ישיר וזיהוי נוגדנים.
כמו כן, מבוצעות בבנק הדם בדיקות סרולוגיות להפטיטיס A, B, ו- C. ביחידה, מבוצעת בדיקת תרומבואלסטוגרף (TEG), שהינה בדיקת קרישה ייחודית, אשר ניתן לנטר בעזרתה חולים מדממים. היא מאפשרת לצוות הרפואי להתאים את הטיפול במרכיבי דם לחולים. בנוסף, מבצע בנק הדם במחלקות, טיפול בפלזמפרזיס (החלפת הפלסמה) בהתוויות המתאימות.​