אסף הרופא מידע למטופל ביטחון - מחלקה גניבות ואבידות
בטחון

גניבות ואבידות

אבידות

מאושפז/מבקר שאיבד ציוד בביה”ח יוכל לבדוק לבדוק זאת במשרד הקבלה שבמלר”ד, עם מסירת פרטי זיהוי של החפץ והצגת ת.ז.
טל’ משרד קבלה - 08-9779925​

גניבות

במקרה של גניבת ציוד אישי בשטח ביה”ח יש להודיע מיידית למוקד הבטחון
בטלפון 08-9778100 או בטלפון 08-9779444  (24 שעות ביממה).
בנוסף, יש להגיש תלונה במשטרה בהקדם האפשרי.