אסף הרופא מידע למטופל ביטחון - מחלקה משרד אישורי יציאה
בטחון

משרד אישורי יציאה

אודות המשרד

משרד אישורי יציאה נותן שירות לעובדי ביה”ח, מבקריו ונותני השירות שלו. המשרד מנפיק אישורים למשך השנה, כמו גם אישורים חד- פעמיים.
המאושרים לקבלת אישור יציאה ללא תשלום ממשרד אישורים הינם:
 
 • הורים לפגים (עם הצגת אישור עובד סוציאלי)
 • בני- משפחה של חולים סיעודיים בביה”ח (באישור עובד סוציאלי)
 • הורים לילדים בגנים השונים במרכז הרפואי
 • סטודנטים לרפואה, סיעוד, רנטגן, פיזיוטרפיה ושירות סוציאלי
 • חולי אונקולוגיה ודיאליזה (דרך נציג המחלקה או שירות סוציאלי)
 • קבלנים ונותני שירות (באישור מיוחד ממחלקת הנדסה)

שעות פעילות

ימים א’ - ה’ בין השעות 8:30 - 12:30​

טלפונים

08-9779253/9 
פקס -08-9779254​

מיקום

במבנה מחלקת הביטחון  (מבנה מס' 50)​

רשימת הפטורים מתשלום ביציאה מהמרכז הרפואי

(עפ'י חוזר שירותי הרפואה מ.ב מס' 35/08 מ 31/7/2008):
 
 • מטופלים אמבולטורים בדיאליזה ובאונקולוגיה ומלוויהם
 • מטופלים אמבולטורים אחרים, אשר חייבים להגיע לביה"ח לטיפול למשך חודש לפחות בתדירות של לפחות פעמים בשבוע, החל מתחילת הטיפול
 • בני משפחה המבקרים מטופלים מאושפזים לתקופה שמעבר ל-30 ימים
 • הורי פגים מאושפזים
 • כניסת ויציאת רכב תוך 30 ד' לכל מטרה
 • נכים (בעלי תעודת חנייה לנכים או עם תו עגלת נכים)
 • רכב ציבורי (מונית או אמבולנס) האוסף או מסיע מטופלים
 • בני משפחה של חייל מאושפז, על פי אישור בקשה מצורף מטעם היק"ר (ר"מ 2)
 • רכב צבאי בתפקיד, נהוג על ידי חייל במדים
 • עובדי משרד הבריאות בעלי אישורים מתאימים
 • משפחות, בכפוף להמלצת השירות הסוציאלי של המרכז הרפואי
 • עובדי בית חולים קבועים​