אסף הרופא מידע למטופל רשומות רפואיות הוצאת מידע רפואי לאחר השחרור מבית החולים
כללי

הוצאת מידע רפואי לאחר השחרור מבית החולים

הוצאת מידע לצרכים רפואיים

אדם שהיה מאושפז בבית החולים ומעוניין להוציא מידע רפואי, יוכל לפנות אל המחלקה לרשומות ומידע רפואי באמצעות הדואר או הפקס.

הוצאת מידע רפואי כרוכה בתשלום למעט פנייה מטעם הרופא המטפל בחולה.
לנוחות הפונים ניתן להוריד טופס בקשה להוצאת מידע רפואי וכתב ויתור סודיות מהאתר.​