אסף הרופא מידע למטופל רשומות רפואיות הוצאת מידע רפואי ע"י הרופא המטפל
כללי

הוצאת מידע רפואי ע"י הרופא המטפל

מסירת המידע הרפואי היא למטפל אחר לצורך טיפול במטופל

 
רופא המבקש להוציא מידע רפואי לצורך המשך הטיפול בחולה, יעביר באמצעות הדואר או הפקס פניה אל המחלקה לרשומות ומידע רפואי במרכז הרפואי "אסף-הרופא" צריפין,  דואר באר-יעקב  מיקוד 70300
מספר הפקס הוא: 9779588 - 08 .
במכתב הפניה יש לציין את הפרטים המפורטים להלן:
שם משפחה ושם פרטי של החולה
מספר תעודת הזהות
המידע הנדרש:
מכתב שחרור ממחלקת אשפוז, חדר המיון (נא לציין תאריך ביקור)או המרפאה (נא לציין את שם המרפאה ותאריך המכתב).
מטרת  הבקשה
דרישה להוצאת מידע רפואי על ידי הרופא המטפל אינה כרוכה בתשלום.
לנוחות הרופאים הפונים ניתן להוריד מהאינטרנט טופס בקשה למסירת מידע .