אסף הרופא מידע למטופל רשומות רפואיות הוצאת מידע רפואי לצרכים משפטיים ואחרים
כללי

הוצאת מידע רפואי לצרכים משפטיים ואחרים

 

 

 

במקרה של פניה בשם קטין

 
כאשר הפניה היא בשם קטין, האפוטרופוס הטבעי (אם או אב)  חייבים לחתום על טופס ויתור הסודיות הרפואית . רצוי להחתים את שני ההורים, ולציין את מטרת הבקשה.
במקרה של חולי נפש - מחוסרי הכרה -חסרי ישע
במקרים אלו מי שרשאי לחתום על טופס ויתור הסודיות הוא האפוטרופוס החוקי. האפוטרופוס חייב להמציא צילום נאמן למקור מצו האפוטרופסות.
מסירת מידע לאחר מות המטופל
על פי החוק "אין למסור מידע לאחר מותו של מטופל אלא במקרים שהותר על ידי בית משפט" כדלהלן:
על פי צו ירושה.
על פי צו קיום צוואה.
על פי חתימת כל היורשים וחתימת עו"ד המאשר שאלה כל היורשים החוקיים.
לנוחות הפונים ניתן להוריד טופס ויתור סודיות  מהאינטרנט ולצרף מכתב נילווה מטעם הגורם המבקש בו יצוינו הפרטים המזהים הבאים: 
שם משפחה ושם פרטי של החולה
מספר תעודת הזהות
המידע הנדרש
מטרת  הבקשה