אסף הרופא מידע למטופל חוק חופש המידע

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, מאפשר לכל אזרח או תושב ישראלי להפנות לרשות ציבורית בקשה למידע בכל הקשור לפעילותה.
 
הטיפול בתחום עבר לטיפול הממונה על העמדת מידע לציבור לפי חוק חופש המידע בחטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
גב' טליה בן אבי - שטיינברג
כתובת מייל:  Meida-med-cen@MOH.GOV.IL
טלפון: 02-5082535
 
להגשת בקשה למידע לחץ כאן:

דין וחשבון לשנת 2017