אסף הרופא אודות בית החולים מי היה "אסף הרופא"?
כללי

מי היה "אסף הרופא"?

אסף בן ברכיהו

אסף הרופא היה רופא יהודי, שחי ופעל במאה השישית בארץ ישראל.
הוא היה בעל ידע רחב בצמחי מרפא והדריך תלמידים רבים שכתבו על משנתו. בן ברכיהו נודע בעיקר בזכות השבועה שחיבר, ובה מתחייבים העוסקים בתחום הריפוי והמרפא לעזור לעני ולעשיר באותה המידה ולא למעול באמון המבקשים את עזרתם.
וזה דבר השבועה: "ואל תגלו את סוד האדם אשר האמין לכם". שבועה זו מקבילה במידה רבה לשבועת היפוקרטס, אך מדגישה עקרונות אנושיים המאפיינים את היהדות.
הספר נכתב בעברית ובלשון רפואית, שלא הושפעה מהרפואה הערבית, תוך ציון והדגשה של תרופות חסכוניות שניתן להעניקן גם לעניים.
כללי הרפואה המונעת שלו יפים בחלקם עד היום, כפי שבאים לידי ביטוי בתחומי: רחצה, התעמלות, מים נקיים, מזון בריא ועוד. כן האמין בן ברכיהו בהקשר המקראי בין עבירות למחלות.
 
 


 ​