כללי

חברי הועדה

​להלן רשימה של חברי ועדת הלסינקי, הממונים ע"י מנהל המרכז הרפואי ומקבלים אישור של מנכ"ל משרד הבריאות או נציגו:
 • פרופ' סקפה איתן - יו"ר הועדה, המנהל לשעבר של המכון לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד
 • פרופ' טל ארנה - סגנית מנהל בית החולים
 • פרופ' מימון רון - מנהל יחידת אולטרסאונד/ אגף נשים ויולדות
 • פרופ' סלע אבישי - מנהל המכון לאונקולוגיה
 • פרופ' רייש אורית - מנהלת המכון לגנטיקה
 • פרופ' שירין חיים - מנהל המכון גסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד
 • מג'ר ברקוביץ סופי - מנהלת בית מרקחת
 • ד"ר ערן קוצר - מנהל מלר"ד ילדים
 • ד"ר לחינוך הרב פיני איזק - נציג ציבור
 • ד"ר אלי שילוח - מנהל מחלקה פנימית ה'
 • ד"ר בנימין פוקס - מנהל מכון ריאות
 • ד"ר דניאלה כץ - רופאה במכון לאונקולוגיה

הגדרת תפקידו של יו"ר הועדה

 • ​אחראי לפעולתה התקינה של הועדה ע"פ החוקים והנהלים של משרד הבריאות, והנהלת המרכז הרפואי
 • מפקח על עבודתם התקינה של מזכירות הועדה וחברי הועדה.
 • בקשר שוטף עם נציגת ההנהלה, היועצת המשפטית של המרכז, עם האחראי מטעם בית החולים וקרן המחקרים לעריכת חוזה ההתקשרויות עם חברה מסחרית לרבות נושא הביטוח.
 • בקשר עם הגוף המבקר של הניסויים, ומספק לו התיקים שברצון הועדה לבקר ולפקח.
 • מנהל את ה'שיח' בין חברי הועדה לחוקרים הראשים.
 • מנהל את ישיבות המליאה של הועדה.
 • אחראי על פקוח בצוע השינויים שמבקשת הועדה לבצע מהחוקרים הראשיים.
 • 'מגשר' בין החוקר הראשי למשרד הבריאות. (העברות התקשורת המתאימות למשרד, העברת תשובות המשרד לחוקרים, ופיקוח על בצוע דרישות המשרד מהחוקרים).
 • מנהל בוועדה דיונים בשאלות אתיות ע"פ הקוד האתי של הועדה.
 • מאשר את הבקשות לשינויים של היזמים והחוקרים.
 • מקבל הודעות על ה-SAEs  ומטפל בהן.
 • מטפל בדוחות סיום על מחקרים, דוחות ביניים ובקשות הארכה.
 • לספק את התיקים לבדיקת לגוף המבקר, ולהוציא לפועל את המלצות הגוף המבקר.