כללי

חברי הועדה

​להלן רשימה של חברי ועדת הלסינקי, הממונים ע"י מנהל המרכז הרפואי ומקבלים אישור של מנכ"ל משרד הבריאות או נציגו:
 • ​פרופ' סקפה איתן- יו"ר והועדה
 • פרופ' טישלר משה- מנהל מחלקה פנימית ב', מ"מ יו"ר הוועדה
 • ד"ר טל ארנה- סגנית מנהל בית החולים הממונה על בטיחות ביצוע המחקרים
 • פרופ' וייס מרדכי- מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה
 • פרופ' מימון רון- מנהל יחידת אולטרסאונד/ אגף נשים ויולדות
 • פרופ' סלע אבישי- מנהל המכון לאונקולוגיה
 • פרופ' רייש אורית- מנהלת המכון לגנטיקה
 • פרופ' רפופורט מיכה- מנהל מחלקה פנימית ג'
 • פרופ' שירין חיים- מנהל המכון גסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד
 • ד"ר פפו יצחק- מנהל המרכז לבריאות האישה
 • ד"ר קורנברג אברהם- מנהל המכון להמטולוגיה
 • עו"ד בבדז'נוב ראובן- נציג ציבור ויועץ משפטי
 • עו"ד למברג קליביצקי רחלי- יועצת משפטית של בית החולים
 • מג'ר ברקוביץ סופי- מנהלת בית מרקחת
 • ד"ר הרב פיני איזק- נציג ציבור.

הגדרת תפקידו של יו"ר הועדה

 • ​אחראי לפעולתה התקינה של הועדה ע"פ החוקים והנהלים של משרד הבריאות, והנהלת המרכז הרפואי
 • מפקח על עבודתם התקינה של מזכירות הועדה וחברי הועדה.
 • בקשר שוטף עם נציגת ההנהלה, היועצת המשפטית של המרכז, עם האחראי מטעם בית החולים וקרן המחקרים לעריכת חוזה ההתקשרויות עם חברה מסחרית לרבות נושא הביטוח.
 • בקשר עם הגוף המבקר של הניסויים, ומספק לו התיקים שברצון הועדה לבקר ולפקח.
 • מנהל את ה'שיח' בין חברי הועדה לחוקרים הראשים.
 • מנהל את ישיבות המליאה של הועדה.
 • אחראי על פקוח בצוע השינויים שמבקשת הועדה לבצע מהחוקרים הראשיים.
 • 'מגשר' בין החוקר הראשי למשרד הבריאות. (העברות התקשורת המתאימות למשרד, העברת תשובות המשרד לחוקרים, ופיקוח על בצוע דרישות המשרד מהחוקרים).
 • מנהל בוועדה דיונים בשאלות אתיות ע"פ הקוד האתי של הועדה.
 • מאשר את הבקשות לשינויים של היזמים והחוקרים.
 • מקבל הודעות על ה-SAEs  ומטפל בהן.
 • מטפל בדוחות סיום על מחקרים, דוחות ביניים ובקשות הארכה.
 • לספק את התיקים לבדיקת לגוף המבקר, ולהוציא לפועל את המלצות הגוף המבקר.